• MATTI HELIMO

  • Kasvatustieteiden maisteri
  • 41-vuotta
  • Kahden lapsen isä
  • Tampereen kaupunginvaltuutettu
  • Sivistys- ja kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja
  • OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja
  • Pääluottamusmies Opettaja
  • Tahmela

 

 

 

Puolustan koulutusta, kasvatusta, tutkimusta ja sivistystä. Sisäilmaongelmat on ratkaistava.

Edistän lasten&nuorten liikuntaa, urheilua ja kulttuuria. 

Tuen maakuntaan siirtyviä koulutuksen tukipalveluja.

 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä maakunnille, tulee sivistyspalveluista suurin osa kuntien tehtäviä. Maakunnille siirtyy lasten tärkeitä tukipalveluja, kuten terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit. Ongelmia tulee ennaltaehkäistä ja välttää kalliit korjaavat toimet.

Tampereen perusopetuksen säästöt ovat kasvattaneet ryhmäkokoja ja yhä useampi oppilas jää vaille tarvitsemaansa tukea. Tuoreessa tutkimuksessa suomalaisista peruskoulun opettajista ja rehtoreista 3% kokee, että erityisopetuksen resurssit ovat koulussa riittävät. Vuonna 2011 tuli voimaan laki, jonka myötä suuri määrä erityisluokkien oppilaita siirrettiin yleisopetukseen. Lain voimaan tulon jälkeen erityisluokkia on lakkautettu yli sata. Sanottiin, että erityisopettajan tuki siirtyy oppilaiden mukana. Säästösyistä niin ei kuitenkaan ole käynyt. PISA16-tuloksissa Tampere jäi merkittävästi pääkaupunkiseudun taakse, kuuluimme heikoimpaan osaan maatamme.

Opettajan tärkein tehtävä on oppimisen edistäminen ja kodin kasvatusvastuun tukeminen. Liian usein opettaja ei voi keskittyä tähän avaintehtäväänsä, kun aika ja jaksaminen menee työrauhan ylläpitämiseen tai paperitöihin. Opettajien mukaan liian usein hallinnolliset prosessit ovat keskiössä, eivät oppilaan tarpeet. Normien purulla eli turhaa paperityötä vähentämällä saataisiin paitsi kustannussäästöjä niin myös opettajalle aikaa opettaa ja rehtorille johtaa.

Hallituspuolueiden puheet koulutuksen ”kehittämisestä”, samalla kun rahoitusta leikataan, ovat sumutusta. Ammatillisen koulutuksen lähiopetusta ollaan Tredussa taas ensi lukuvuonna vähentämässä, vaikka opiskelijoiden osaamisen heikkeneminen on jo johtanut siihen, että merkittävää osaa opiskelijoista ei voida ottaa työssäoppimisjaksolle. Ammatilliseen koulutukseen sijoitetusta eurosta vain hieman yli 50snt menee opetukseen. Tilojen käyttöä tehostamalla ja turhista rakennuksista luopumalla saataisiin rahaa nuortemme opetukseen.

Lukiokoulutuksessa Tampere satsaa opetukseen 3. vähiten maamme 20 suurimman kaupungin vertailussa. Kurssitarjonta on vähentynyt ja ryhmäkoot kasvaneet. Opettajien taakkaa lisää entisestään sähköiset ylioppilaskirjoitukset ja digitalisaatio.

Talousnobelisti James Heckmanin uusimmissa tutkimuksissa varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tuottaa rahat 13-kertaisesti takaisin, inhimillisesta puolesta puhumattakaan. Riittääkö? Vastaa äänestämällä kuntavaaleissa.

Facebook