• MATTI HELIMO

  • Kasvatustieteiden maisteri
  • 41-vuotta
  • Kahden lapsen isä
  • Tampereen kaupunginvaltuutettu
  • Sivistys- ja kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja
  • OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja
  • Pääluottamusmies Opettaja
  • Tahmela

 

 

 

Puolustan koulutusta, kasvatusta, tutkimusta ja sivistystä. Sisäilmaongelmat on ratkaistava.

Edistän lasten&nuorten liikuntaa, urheilua ja kulttuuria. 

Tuen maakuntaan siirtyviä koulutuksen tukipalveluja.

 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä maakunnille, tulee sivistyspalveluista suurin osa kuntien tehtäviä. Maakunnille siirtyy lasten tärkeitä tukipalveluja, kuten terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit. Ongelmia tulee ennaltaehkäistä ja välttää kalliit korjaavat toimet.

Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusohjelma Taidekaaren projektiin helmikuussa oppilastöinä tehdyt yhteiskunnallisesti kantaaottavat julisteet saivat eduskuntapuolueen hyökkäämään opettajia vastaan. Kansanedustajat väittivät saaneensa ”useita yhteydenottoja opettajien vihapuheista peruskouluissa ja lukioissa sekä vihan lietsonnasta demokraattisesti valittuja poliitikkoja kohtaan”. Vakavia syytöksiä. Opettaja tekee työtään virkavastuulla ja on selvää, että mikäli tällaista provosointia olisi todellisuudessa tapahtunut, olisi se kantautunut rehtorien tietoon ja siihen olisi puututtu. Kuvaavaa on, että mitään näyttöä tai todisteita ei syytösten tueksi ollut esittää.

Poliittisten tahojen perusteeton julkinen opettajien mustamaalaaminen sekä 15-vuotiaiden nuorten oman ajattelukyvyn aliarvioiminen on käsittämätöntä eikä missään tapauksessa hyväksyttävää. Toivottavasti tämä jää yksittäiseksi ylilyönniksi eikä vastaavaa enää tapahdu. Surullisena seurauksena poliitikkojen hyökkäyksestä koululle on tullut ikävää ja asiatonta palautetta, jonka  tarkoitusperiä voi vain arvailla.

Koulun tehtävänä on opetussuunnitelman mukaan rohkaista oppilaita kehittymään oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi toimijoiksi. Opetussuunnitelma on normi, jota tulee noudattaa. Mikäli näin ei jostain syystä tapahtuisi, on yhteydenoton kohde ensisijaisesti opettaja, rehtori tai koulutuksen järjestäjä.

Fiksut nuoremme eivät ole ohjailtavissa ja perimmäiset elämänarvot usein kehittyvät oman lähipiirin kautta. Näitä arvoja koulu pyrkii opetussuunnitelman puitteissa ja yhteistyössä huoltajien kanssa tukemaan. Kohun keskelle joutuneet 9.-luokkalaiset ovat tehneet monista erilaisista yhteiskunnallisesti kantaaottavista aiheista vaikuttavia julisteita. Tuen täysin arvokasta työtään tekeviä osaavia opettajia. Oppilaita kannustan jatkossakin harjoittelemaan omaa ajattelua sekä itseilmaisua, sananvapauden rajoissa.

 

Facebook