• MATTI HELIMO

  • Kasvatustieteiden maisteri
  • 41-vuotta
  • Kahden lapsen isä
  • Tampereen kaupunginvaltuutettu
  • Sivistys- ja kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja
  • OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja
  • Pääluottamusmies Opettaja
  • Tahmela

 

 

 

Puolustan koulutusta, kasvatusta, tutkimusta ja sivistystä. Sisäilmaongelmat on ratkaistava.

Edistän lasten&nuorten liikuntaa, urheilua ja kulttuuria. 

Tuen maakuntaan siirtyviä koulutuksen tukipalveluja.

 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä maakunnille, tulee sivistyspalveluista suurin osa kuntien tehtäviä. Maakunnille siirtyy lasten tärkeitä tukipalveluja, kuten terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit. Ongelmia tulee ennaltaehkäistä ja välttää kalliit korjaavat toimet.

Leena Kostiainen kirjoitti, aivan oikein, näkökulma-kirjoituksessaan koulunkäynnin keskeytyksien lisäävän syrjäytymisriskiä. Hän totesi koulutuksen olevan yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä syrjäytymistä ja mainitsi pääministerin eriarvoisuuden pysäyttämiseksi asettaman työryhmän. Onkin hämmästyttävää, että viime vuosina juuri koulutukseen on kohdistunut niin paikallisesti kuin valtakunnan tasollakin rajut leikkaukset.

OECD:n tutkimuksen mukaan joka viides 20-24 -vuotiaista miehistämme ei opiskele, ole työelämässä tai edes hae töitä. (Lukuun eivät sisälly varusmiehet.) On hienoa, että meillä on erilaisia hankkeita yläkoulussa sekä toisella asteella syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tukitoimien vaikuttavuus läpi koulutusputken olisi kuitenkin aivan toista luokkaa, jos ne kohdistettaisiin jo paljon varhaisempaan ikävaiheeseen. Nobel-tason tutkimuksen mukaan varhaiskasvatukseen sijoitettu euro poikii rahat 7-kertaisesti takaisin.

Tampereella perusopetuksessa opetusryhmät ovat ylisuuria, jolloin opettaja ei ehdi huomioida yksilöitä. Erilaiset, usein lievät, oppimisvaikeudet jäävät säästösyistä isossa ryhmässä vaille asianmukaista tukea tai kokonaan tunnistamatta. Tätä kehityssuuntaa on erittäin vaikeaa ja kallista myöhemmin muuttaa. Mainittakoon vielä, että 3.-6.- luokilla Tampereella tarjotaan vain valtakunnan minimimäärä opetusta ja lukion kursseja on vähennetty tuntuvasti.

2. asteen ammatillisessa koulutuksessa lähiopetusta on vähennetty niin rankasti, että opiskelijoiden osaaminen on romahtanut ja pudokkaita on paljon. Ammattitaidon oppiminen työpaikalla ei monelta onnistu, kun työnantajalla ei ole resursseja kädestä pitäen ohjata opiskelijaa. Säästösyistä (?) opiskelijan ohjaus ja arviointi ollaan tuoreessa lakiesityksessä siirtämässä opettajalta ”koulutuksen järjestäjän edustajalle”. Ammatillisen koulutuksen reformi valitettavasti toteutetaan niin, että ensin leikataan satoja miljoonia ja sen jälkeen aletaan kehittää.

Varhaiskasvatuksen , perusopetuksen, lukion ja 2. asteen ammatillisen koulutuksen resursseista päätetään kunnissa. Huhtikuun kuntavaaleissa voimme äänestää koulutuksen puolesta syrjäytymistä vastaan.

Takaisin etusivulle.

Facebook