• MATTI HELIMO

  • Kasvatustieteiden maisteri
  • 41-vuotta
  • Kahden lapsen isä
  • Tampereen kaupunginvaltuutettu
  • Sivistys- ja kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja
  • OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja
  • Pääluottamusmies Opettaja
  • Tahmela

 

 

 

Puolustan koulutusta, kasvatusta, tutkimusta ja sivistystä. Sisäilmaongelmat on ratkaistava.

Edistän lasten&nuorten liikuntaa, urheilua ja kulttuuria. 

Tuen maakuntaan siirtyviä koulutuksen tukipalveluja.

 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä maakunnille, tulee sivistyspalveluista suurin osa kuntien tehtäviä. Maakunnille siirtyy lasten tärkeitä tukipalveluja, kuten terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit. Ongelmia tulee ennaltaehkäistä ja välttää kalliit korjaavat toimet.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo haluaisi ulottaa maksuttoman puolipäiväisen varhaiskasvatuksen 5-vuotiaille. Se on sinällään oikein hyvä ja kannatettava tavoite. Orpo on oikeassa todetessaan varhaiskasvatuksen olevan kaikkein vaikuttavin koulutuksen muoto. On ehdottoman tärkeää huomioida, että vain laadukas varhaiskasvatus on vaikuttavaa.

Perheillä tulee olla aito mahdollisuus valita lapselleen lapsen kannalta paras hoitomuoto. Suomessa varhaiskasvatuksen osallistumisasteet ovat verraten matalat. Tutkitusti erityisesti pienituloisten perheiden ja vähän koulutettujen äitien lapset osallistuvat suhteellisesti vähiten varhaiskasvatukseen. Näillä äideillä ei useinkaan ole työpaikkaa, johon vanhempain- tai hoitovapaalta palata. Kuitenkin juuri heidän lapsilleen laadukkaasta varhaiskasvatuksesta olisi tutkimusten mukaan eniten hyötyä. Lapsen sosioekonomisen taustan merkitys on suuri hänen koulutuspolkuunsa ja sitä kautta (työ)elämään. On laajasti koko yhteiskunnan etu, että tasa-arvo paranee ja kaikki pysyvät mukana. Tärkeintä on saada haastavimmassa asemassa olevat lapset laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin. Tälle ryhmälle varhaiskasvatus on maksutonta jo nyt. Miten se, että varhaiskasvatuksesta tehtäisiin maksutonta myös niille, joilla on varaa maksaa, kannustaa varhaiskasvatukseen niitä, joille se on maksutonta jo nyt? Esiopetuksen laajentaminen 5-vuotiaisiin sen sijaan hyödyttäisi koko ikäluokkaa. Laajennus 5-vuotiaisiin pitäisi toteuttaa kuten esiopetus nyt toteutetaan 6-vuotiaille eli neljä tuntia päivässä velvoittavaa, elämyksellistä ja laadukasta, ei koulumaisesta esiopetusta kelpoisen opettajan johdolla. Erityisopetusta tulee tarvittaessa antaa esimerkiksi kielellisiin ongelmiin. Tämä vähentäisi lapsen sosioekonomisen taustan merkitystä hänen opintiellään.

Orvon mukaan ensi vuoden budjetti on rakennettu 3 miljardin velkaantumiselle eikä jakovaraa mihinkään ylimääräiseen ole. Koulutuksesta on tällä hallituskaudella leikattu yli miljardi ja oppimistulokset laskevat. Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ensi vuoden budjettiin koulutukselle luvattiin lämmintä kättä ja 2 miljoonaa perusopetuksen laadun kehittämiseen. Onkin hämmästyttävää, että valtiovarainministeri tässä taloustilanteessa olisi valmis antamaan oman arvionsa mukaan 70 miljoonaa euroa vuodessa siihen, että parempiosaistenkin perheiden 5-vuotiaat saisivat varhaiskasvatuksensa ilmaiseksi ja ennen kaikkea ilman sitä, että heikompiosaisten varhaiskasvatukseen pääsemisestä huolehditaan.

Hallitus päätti alun perin nostaa päivähoitomaksuja, sittemmin se kuitenkin perui esityksensä ja laski niitä. Jälkimmäinen oli hyvä päätös. Monelle kunnalle tämä poukkoilu tosin toi ikävän yllätyksen, kun budjeteissa ei ehditty huomioida vähentyviä maksutuottoja ja tuo summa joudutaan ensi vuonna säästämään muualta varhaiskasvatuksesta.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Yhteiskunnan tukiverkkoja on tarkasteltava ja kehitettävä kokonaisuutena. Varhaiskasvatusmaksuja pitää edelleen alentaa, painottaen alempiin tuloluokkiin, jotta maksut eivät estä pienituloisten perheiden lasten osallistumista. Tällä hetkellä ja hallituksen esityksessä maksut nousevat alimman tulorajan jälkeen maksimiin varsin jyrkästi. Nousu tulojen mukaan pitäisikin olla nykyistä loivempi. Ansioiden kasvaessa ei syntyisi kannustinloukkua ja työn tekeminen olisi kannattavaa. Erittäin suurilla tuloilla maksujen alentamista ei kannata tehdä, vaan maksutaulukon suurimpia maksuja voisi nostaa. Suhteessa tuloihin maksut ovat suurituloisilla pienet verrattuna pienempituloisiin. Maksujen noustessa nykyistä loivemmin, päätyisi suuremmille maksuille vasta keskituloa huomattavasti korkeammilla tuloilla. Tämä korjaisi hieman muuten alennetuista maksuista syntyvää vajetta kunnan saamiin tuloihin ja turvaisi varhaiskasvatuksen laatua.

Facebook